१८ माघ २०७९, बुधबार

हाम्रो टीम

रिया थापा

अमेरिका प्रतिनिधि

पुरन वियोग

प्रतिनिधि [गोवा–भारत]

धिराज आरसी

जापान प्रतिनिधि